2018 m. rugsėjo 24 d., pirmadienis

 APTARIMAS SU TĖVAIS DĖL PIRMOSIOS KOMUNIJOS 
IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO

Š. m. Rugsėjo 29 dieną  (šeštadienį) po 19 val. Šv. Mišių bažnyčioje vyks aptarimas dėl rengimo Pirmai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui. Tėvelius, kurių vaikai ruošiasi šiais mokslo metais šiems sakramentams, kviečiame dalyvauti susitikime. 

Parapijos klebonas kun. Rokas Puzonas