2018 m. birželio 29 d., penktadienis

ŠV. PETRAS IR PAULIUS 


Evangelija (Mt 16, 13–19)
    Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: "Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?"
    Jie atsakė: "Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų".
    Jis vėl paklausė: "O kuo jūs mane laikote?
    Tada Petras prabilo: "Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!"
    Jėzus jam tarė: "Palaimintas esi, Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje".