2018 m. vasario 14 d., trečiadienis

ŠVĘSKIME GAVĖNIĄ

GAVĖNIA yra susikaupimo, atgailos ir dvasinio atsinaujinimo laikas, kuriame mes turime susitaikyti su Dievu, su savimi, su žmonėmis. Tai Bažnyčios teikiama dovana- galimybė tinkamai pasiruošti didžiausiai Šventei - Jėzaus Kristaus Prisikėlimui - Velykoms, atsiversti, naudotis Susitaikinimo (Išpažinties) skramentu. 

Parapijoje penktadieniais 17.30 val. ir sekmadieniais 11.30 ( po 10 valandos Šv. Mišių) apmąstomas kryžiaus kelias

Sekmadieniais po 12 val. Šv. Mišių giedami "Graudūs verksmai" - Jėzaus kančios apmąstymo pamaldos.