2017 m. gruodžio 3 d., sekmadienis

I ADVENTO SEKMADIENISEvangelija (Mk 13, 33–37)
    Jėzus pasakė savo mokiniams:
    „Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas! Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė budėti.
    Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas: ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidgystėje, kad, netikėtai sugrįžęs, nerastų jūsų miegant.
    Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite!“