2017 m. spalio 22 d., sekmadienis

XXIX EILINIS SEKMADIENIS


Mt 22, 15-21 
Fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip Jėzų sugauti kalboje. 
    Jie nusiuntė pas jį savo mokinių kartu su Erodo šalininkais paklausti: „Mokytojau, mes žinome, kad esi tiesiakalbis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, neatsižvelgi į asmenis. Tad pasakyk, kaip manai: valia mokėti ciesoriui mokesčius ar ne?“ 
    Suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė: „Kam spendžiate man pinkles, veidmainiai? Parodykite man mokesčių pinigą!“ Jie padavė jam denarą. 
    Jis paklausė: „Kieno čia paveikslas ir įrašas?“ 
    Jie atsakė: „Ciesoriaus“. 
    Tuomet Jėzus tarė: „Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“.