2017 m. spalio 1 d., sekmadienis

XXVI EILINIS SEKMADIENISEvangelija (Mt 21, 28–32)

    Jėzus bylojo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams:
    „Kaip jūs manote? Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jis kreipėsi į pirmąjį, sakydamas: 'Vaike, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne'. Šis atsakė: 'Nenoriu', bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais.   Šis jam atsakė: 'Einu, viešpatie', bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią?“
    Jie atsakė: „Pirmasis“.
    Tuomet Jėzus tarė jiems: „Iš tiesų sakau jums: muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo karalystę. Nes Jonas atėjo pas jus teisybės keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir ištvirkėlės tikėjo. Betgi jūs, nors tai matėte, nė vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo“.


_________________________________

Spalio mėnesį Bažnyčia ragina tiek namuose, šeimose, tiek Bažnyčioje kalbėti Rožinį, apmąstyti Jėzaus gyvenimo svarbiausius slėpinius ir kreiptis į Švč. M. Mariją.
Mūsų bažnyčioje rožinis kalbamas: Sekmadieniais - prieš 10 valandos ir 12 valandos šv. Mišias, šiokiadieniais: 8.30 val ir vakarais 17.30 val.

Kviečiame melstis šia nuostabia malda.