2017 m. rugsėjo 7 d., ketvirtadienis

DĖL PASIRUOŠIMO PIRMAI ŠV. KOMUNIJAI IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI


  Tėveliai, kurių vaikai šiais mokslo metais norėtų ruoštis Pirmai Šv. Komunijai, gali registruotis pas parapijos kleboną kun. Roką Puzoną.

  Susitikimas vyks pirmąjį spalio sekmadienį, po 10 val. Šv. Mišių.

 Norintys priimti Sutvirtinimo sakramentą, taip pat registruojasi pas parapijos kleboną. 
   Sutvirtinimo sakramentui gali ruoštis 9 klasės ( 1 gimnazinės klasės) mokiniai ir vyresni, suaugę tikintieji, kurie nėra jo priėmę.