2017 m. rugpjūčio 14 d., pirmadienis

ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ VIGILIJA

Evangelija (Lk 11, 27–28)

   
   Jėzui bekalbant, viena moteris iš minios garsiai sušuko: „Palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo, ir krūtys, kurias žindai!
    O jis atsiliepė: „Dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi“.