2017 m. rugpjūčio 11 d., penktadienisPOPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS MALDOS INTENCIJOS RUGPJŪČIUI: UŽ MENININKUS

  Menas išreiškia tikėjimo grožį ir skelbia Dievo kūrinijos didybę. Dėl to, kai gėrimės meno kūriniu arba gamtos grožiu, suprantame, kad viskas byloja apie Dievą ir apie jo meilę. Melskimės už mūsų laikų menininkus, kad jie savo kūriniais mums padėtų iš naujo išvysti kūrinijos grožį.