2017 m. balandžio 5 d., trečiadienis

POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS MALDOS INTENCIJOS BALANDŽIO MĖNESIUIŽinau, kad jūs, jaunime, nenorite gyventi laikinų madų siūloma laisvės iliuzija, bet siekiate kilnesnių dalykų. O gal aš klystu? Neleiskite, kad kiti už jus spręstų!
Jums, jaunime, priklauso ateitis! Aš jus prašau – kurkite naują pasaulį, dirbkite, kad jis būtų geresnis. Tai iššūkis. Iš tiesų tai didelis iššūkis. Ar priimsite jį?
Visi kartu melskimės už jaunus žmones, kad jie mokėtų dosniai atsiliepti į savo pašaukimą, kad kurtų geresnį pasaulį.