2017 m. balandžio 5 d., trečiadienis

GAVĖNIOS 
IŠPAŽINTIES SAKRAMENTO ŠVENTIMAS

   
Š. M. BALANDŽIO 8 DIENĄ (ŠEŠTADIENĮ) MŪSŲ PARAPIJOJE  IŠPAŽINČIŲ BUS KLAUSOMA 9.30 VAL. IR VAKARE 17.30 VAL.

16 VAL. - PIRMOJI IŠPAŽINTIS VAIKAMS, KURIE RUOŠIASI ŠIAIS METAIS PRIIMTI PIRMĄJĄ KOMUNIJĄ.

BUS SVEČIŲ KUNIGŲ. 

KVIEČIAME DALYVAUTI