RUGPJŪČIO 15 D. ŠVČ. M. MARIJOS ĖMINO Į DANGŲ IŠKILMĖ. ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS TIK 19 VAL. RUGPJŪČIO 16 D. (KETVIRTADIENĮ) ŠV. MIŠIŲ NEBUS.

2017 m. sausio 29 d., sekmadienis

IV EILINIS SEKMADIENIS(Mt 5, 1–12a)
Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Jėzus prabilęs mokė: „Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė. 
    Palaiminti, kurie liūdi: jie bus paguosti. 
    Palaiminti romieji: jie paveldės žemę. 
    Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės: jie bus pasotinti. 
    Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo. 
    Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą. 
    Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaikais. 
    Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės: jų yra dangaus karalystė. 
    Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje“.