RUGPJŪČIO 15 D. ŠVČ. M. MARIJOS ĖMINO Į DANGŲ IŠKILMĖ. ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS TIK 19 VAL. RUGPJŪČIO 16 D. (KETVIRTADIENĮ) ŠV. MIŠIŲ NEBUS.

2016 m. gruodžio 2 d., penktadienis     Ketvirtadienio vakarą popiežius Pranciškus priėmė audiencijoje Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kard. Angelo Amato ir, jo supažindintas su dvylikos beatifikacijos bylų eiga, leido skelbti šias bylas liečiančius dekretus.
Vienu kongregacijos paskelbtų dekretų pripažįstama Kaišiadorių vyskupo arkivysk. Teofiliaus Matulionio (1873-1962) kankinystė. Tai reiškia, kad artimiausiu metu jis bus skelbiamas palaimintuoju.