RUGPJŪČIO 15 D. ŠVČ. M. MARIJOS ĖMINO Į DANGŲ IŠKILMĖ. ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS TIK 19 VAL. RUGPJŪČIO 16 D. (KETVIRTADIENĮ) ŠV. MIŠIŲ NEBUS.

2016 m. vasario 13 d., šeštadienis

Prasidėjus Gavėniai


 
      Kviečame dalyvauti Kryžiaus kelio stočių apmąsymuose Gavėnios penktadieniais 17.15 ir sekmadieniais 11.15 val ir giedoti "Graudžius verksmus" po 12 valandos (Sumos) Šv. Mišių.

     Gavėnios laikotarpyje tikintieji laikosi pasninko - konkrečios atgailos išraiškos -susilaikymo nuo mėsiškų valgių ir nuo sotaus ar prabangaus maisto.
     Bažnyčioje atgailos dienos -visi metų penktadieniai ir gavėnia.
   Penktadieniais katalikai nuo 14 metų, išskyrus ligos ar svarbios priežasties atvejus, nevalgo mėsos (abstinencija – susilaikymas nuo mėsiškų valgių). 
    Pelenų dieną ir Didįjį penktadienį tikintieji nuo 18 iki 60 metų amžiaus, išskyrus ligos ar svarbios priežasties atvejus, laikosi abstinencijos ir pasninko (pasninkas – kai per dieną valgoma sočiai tik kartą, o kitus du kartus tik lengvai užkandama). 
Pasninko ir abstinencijos metu sutaupytų pinigų dalis skiriama vargšams, ypač tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos.