2014 m. sausio 28 d., antradienis

III EILINĖ SAVAITĖ

ŠV. TOMAS AKVINIETIS, BAŽNYČIOS MOKYTOJAS
Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas.     Nes kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas“. (Mt 23, 11-12)
(Ištrauka iš šios dienos Evangelijos.)