2014 m. sausio 17 d., penktadienis

I EILINĖ SAVAITĖ


Laiminga tauta, kuri tave garbinti moka džiaugsmingai, 
tavo veido šviesos apšviesta ji gyvena. 
Nuolat linksmina ją tavo vardas, 
didžiuojas ji tavo teisybe. 
(Ps 88, 18-19)
(Ištrauka iš šios dienos atliepiamosios psalmės.)