2014 m. sausio 13 d., pirmadienis

I EILINĖ SAVAITĖ

Tau padėkos auką aukosiu, 
šauksiuos Viešpaties vardo. (Ps 115, 19)