2013 m. gruodžio 4 d., trečiadienis

I ADVENTO SAVAITĖŠtai Viešpats ateis ir išgelbės savo tautą.
Laimingas, kas pasirengęs jį pasitikti.
(Šios dienos posmelis prieš Evangeliją)