2013 m. rugpjūčio 3 d., šeštadienis

XVII EILINĖ SAVAITĖ


Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės:
jų yra dangaus karalystė. (Mt 5, 10)
(Šios dienos posmelis prieš Evangeliją)