2013 m. liepos 28 d., sekmadienisXVII EILINĖ SAVAITĖ

ŽIEŽMARIUOSE VYKSTA TITULINIAI ŠV. APAŠTALO JOKŪBO ATLAIDAI

 (Lk 11, 9-10) Tad ir aš jums sakau: prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir jums bus atidaryta; Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma.
(Ištrauka iš šios dienos Evangelijos)ŠV. JOKŪBO KRIAUKLĖ ŽIEŽMARIŲ BAŽNYČIOS SIENOJE,
CENTRINIŲ DURŲ DEŠINĖJE PUSĖJE.

ŠIS ŽENKLAS PAŽYMI, KAD ŽIEŽMARIŲ BAŽNYČIA 
YRA JOKŪBO KELIO ASOCIACIJOS LIETUVOJE NARĖ.