2013 m. liepos 22 d., pirmadienis

XVI EILINĖ SAVAITĖ

ŠV. MARIJA MAGDALIETĖ

Pasakyk mums, Marija, ką esi mačiusi kelyje?
-Kapą, kur Kristaus kūnas gulėjo, 
ir garbę, kuria Prisikėlusis spindėjo.
(Iš Velykų sekvencijos. Šios dienos posmelis prieš Evangeliją).

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2006-07-22-sv-marija-magdaliete/7736
Giotto."Noli me tangere"