2013 m. liepos 24 d., trečiadienis

XVI EILINĖ SAVAITĖ

Sėkla - tai Dievo žodis, sejėjas - Kristus.

Kas jį susiranda, bus gyvas per amžius. 
(Šios dienos posmelis prieš Evangeliją)