RUGPJŪČIO 15 D. ŠVČ. M. MARIJOS ĖMINO Į DANGŲ IŠKILMĖ. ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS TIK 19 VAL. RUGPJŪČIO 16 D. (KETVIRTADIENĮ) ŠV. MIŠIŲ NEBUS.

2013 m. liepos 21 d., sekmadienis

XVI EILINĖ SAVAITĖ

Palaiminti, kurie Dievo žodį išsaugo geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu. (Lk 8, 15)

 SEKMADIENIO EVANGELIJA: Lk 10, 38-42
Morta ir Marija