RUGPJŪČIO 15 D. ŠVČ. M. MARIJOS ĖMINO Į DANGŲ IŠKILMĖ. ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS TIK 19 VAL. RUGPJŪČIO 16 D. (KETVIRTADIENĮ) ŠV. MIŠIŲ NEBUS.

2013 m. liepos 5 d., penktadienis

XIII EILINĖ SAVAITĖ
Ištrauka iš šios dienos Evangelijos

(Mt 9, 9)
Iškeliaudamas iš ten, Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų, vardu Matas, ir tarė jam: "Sek paskui mane!" Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį.
  
Šv. apaštalas Matas